O nás

Obchodní označení ELFO GROUP je složením společných aktivit dvou samostatných subjektů, a to Elfo, s.r.o. a Valinor, v.o.s. .

I přes jejich provázanost má každý subjekt přesně definovaný soubor svých činností, které společně podporují kompletní řešení dodávek zboží a služeb pro profesionální aplikace.

Již více než 30 let dodáváme profesionální dezinfekční přípravky do zdravotnických zařízení a obdobných provozů.

Elfo, s.r.o. se zabývá distribucí dezinfekčních a obecných zdravotnických prostředků včetně příslušné logistiky a dokumentace a dále distribucí ostatních čistících, pracích a dezinfekčních přípravků pro profesionální použití.

Valinor, v.o.s. provádí k těmto výrobkům školící a konzultační činnost, včetně zavádění příslušných aplikací dezinfekční chemie do provozu. Dále dodává aplikační pomůcky a zařízení pro dávkování, přípravu a aplikaci dezinfekční a čistící chemie, včetně souvisejících služeb.

Společenská odpovědnost.

Snažíme se vždy o společensky odpovědné chování a rozvíjíme činnosti, které jdou nad rámec zákonných požadavků a vedou ke splnění nejen komerčních, ale i etických, společenských a ekologických očekávání. Naše hodnoty a cíle jsou spojeny s udržitelným rozvojem moderní společnosti a s odpovědným chováním k životnímu prostředí. Koncept společenské odpovědnosti považujeme za dobrovolný závazek integrovat sociální a ekologická hlediska do každodenních podnikových aktivit v rámci naší společnosti i ve vztazích se zákazníky a dodavateli.

GDPR

Veškeré získané údaje související s činností společností jsou zpracovávány a archivovány na základě vnitropodnikových směrnic, které jsou plně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to vůči všem subjektům údajů (zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Společnosti mají zpracován systém řízení kvality v Příručce jakosti, která je v souladu s požadavky na Systémy managementu kvality uvedené v ČSN EN ISO 9001. Nově vznikající aktualizovaná dokumentace je zpracovávána v návaznosti na platnou ČSN EN ISO 9001 se zohledněním stávajících systémů řízení jakosti u dodavatelů.