Sortiment služeb

AKTUALITY – infoservis k tématu

Na základě informací a oznámení výrobců dezinfekční chemie nebo státních autorit informujeme zájemce z řad našich odběratelů a spolupracovníků o aktuálních tématech a jejich konkrétních dopadech na sortiment a aplikace námi dodávaných výrobků.

Plně respektujeme požadavky na ochranu osobních údajů a uvedené informace poskytujeme pouze na odběratelem schválené e-mailové adresy.

Jako dodavatel zdravotnických prostředků (ZP) jsme podle legislativy povinni evidovat konkrétní dodávky ZP v kontextu s číslem šarže a expirací přípravků, a to tak, abychom byli na pokyn výrobce nebo státní autority schopni jednoznačně    identifikovat ZP a  informovat odběratele o případných změnách nebo o vzniku nežádoucích situací v souvislosti s konkrétními zdravotnickými prostředky.

Aplikace – Aplikační systémy

Požadavky pracovišť na používání různých dezinfekčních a čistících přípravků zpracováváme do tzv. „Aplikačních systémů“, které jsou obvykle navrhovány pro konkrétní pracoviště v konkrétních prostorách. Zde samozřejmě zohledňujeme použité materiály a povrchy z hlediska jejich materiálové snášenlivosti s požadovanými chemickými produkty.
Dále vyhodnocujeme, ve spolupráci s dotčenými osobami, jejich senzitivitu a vnímání různých vlastností použitých chemikálií v přípravcích (zejména parfemace) a reakci na přímý kontakt s pokožkou nebo dýchacími cestami při odpařování roztoku.
Podle konkrétních potřeb a požadavků upravujeme příslušný aplikační systém pracoviště tak, aby splňoval i nestandardní potřeby pracovníků.

Dezinfekční plány

Podle požadavků zákazníka sestavíme a zpracujeme dezinfekční plán pro konkrétní aplikace ve zdravotnických provozech.

Dezinfekční plány sestavujeme po důkladné konzultaci a rozboru s klientem, a to ze všech dostupných aplikačních koncentrací schválených nebo registrovaných v ČR. 

Rozsáhlá znalostní databáze, kterou vytváříme již více než 25 let, nám umožňuje řešit veškeré požadavky dezinfekčních plánů a  vytvořit kvalitní dezinfekční a dekontaminační systém, vyhovující jak běžným, tak i specifickým požadavkům a podmínkám.

Významnou pomocí jsou rozsáhlé zkušenosti s aplikacemi různých přípravků v různých podmínkách, které nám pomáhají vyhnout se chybám a zajistit nejen kvalitní dezinfekci, ale také ochranu ploch a materiálů před nežádoucím vlivem dezinfekčních přípravků.

Instalace a servis zařízení

Společnost Valinor provádí instalace a pravidelný i jednorázový servis veškerých dodávaných zařízení, a to zejména dávkovačů dezinfekční a čistící chemie výrobců Knight (řada MX-100), Brightwell a elektronických dávkovačů dezinfekce dodávaných některými výrobci (Ecolab, Schulke a další) pro přípravu pracovních roztoků ve zdravotnických provozech.

 

  • Provádíme instalace a případné opravy dodávaných dávkovačů a zásobníků hygienických systémů.
  • Provádíme instalace a opravy mechanických a elektronických dávkovačů dezinfekčních přípravků na dezinfekci a reparaci pokožky rukou.
  • Provádíme instalace a záruční i pozáruční servis mísících zařízení KNIGHT  MX100 a obdobných technologií, používaných pro přípravu dezinfekčních a čistících roztoků ve zdravotnických a ostatních provozech.
  • Provádíme pravidelnou kontrolu a kalibraci mísících zařízení pro přípravu pracovních roztoků.
  • Provádíme reinstalace a opravy elektronických mísících zařízení pro přípravu pracovních roztoků dezinfekčních přípravků ve zdravotnických provozech.
  • Proškolujeme obsluhu pro práci se všemi námi dodávanými zařízeními a přístroji.

Školící a poradenská činnost

Samozřejmou součástí dodávek výrobků je bezplatná informační a školící služba pro vlastní aplikaci, manipulaci a skladování dodávaného přípravku. V rámci systémů služeb Valinor provádíme školení pracovníků a osob v oblasti práce s dezinfekčním přípravky pro profesionální použití pod záštitou profesní organizace ČAS.

Provádíme poradenskou službu i pro stávající aplikace profesionální chemie a podle požadavků zákazníka sestavujeme nový systém aplikací dezinfekčních přípravků formou DEZINFEKČNÍHO PLÁNU, ve kterém pracujeme s téměř veškerými v ČR schválenými dezinfekčními přípravky.