Dezinfekční přípravky pro profesionální použití

Sortiment dodávaných dezinfekčních přípravků je rozdělen do několika oblastí.

  • Dezinfekční přípravky definované a schválené jako BIOCIDY
  • Dezinfekční přípravky definované a schválené jako ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
  • Dezinfekční přípravky pro speciální použití (ČISTÉ PROSTORY)
  • Dezinfekce a čištění v uzavřených systémech (MYČKY NÁSTROJŮ)
  • Ostatní dezinfekční přípravky

Další členění těchto přípravků je podle vlastní aplikace výrobku.

  • PLOCHY, např. podlahy, povrchy předmětů a přístrojů…
  • POKOŽKA , např. pokožka rukou, okolí sliznic…
  • NÁSTROJE , např. chirurgické instrumentárium…

Základní sortiment je tvořen řadou výrobků ECOLAB, a to v zastoupení všech uvedených oblastí vč. přípravků pro uzavřené systémy Sekumatic. Další přípravky pro strojní mytí a dezinfekci nástrojů Ecolab jsou zde reprezentovány firmou OLYMPUS. V poslední době sortiment doplňuje výrobce ANIOS , který je nyní součástí koncernu Ecolab.

Další produkty jsou od výrobce SCHULKE , a to veškerý dostupný sortiment výrobků.

Významnými výrobky pro uzavřené systémy jsou přípravky NEODISHER, firmy Dr.Weigert.

V nabídce jsou zastoupeny vybrané přípravky firem BODE (Hartmann-Rico) a podle požadavků odběratelů i výběr ze sortimentu ostatních výrobců na trhu v ČR.

Firma Elfo, s.r.o. je distributorem obecných zdravotnických přípravků s registrací  SÚKL  č.: 039984 a její zástupce je pro dodávané ZP řádně proškolen všemi dotčenými výrobci.