Školení, vzdělávací programy

Uvedená školení se tematicky zaměřují především na:

 

Bezpečnost práce při používání dezinfekčních prostředků.
(Legislativa – rozdělení NL – symboly – manipulace.)

Zásady manipulace s chemickými látkami.
(Základní legislativa-novinky REACH-symboly-GHS-CLP-bezpečnostní zásady.)

Zásady skladování a manipulace s dezinfekčními přípravky kategorie ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ tř. I, IIa, IIb
(Legislativa, aktuální informace SÚKL, praktické příklady)

Postupy dezinfekce a přípravy dezinfekčních roztoků na zdravotnických pracovištích.
(Plochy – nástroje – pokožka, účinné látky, hlavní zásady a nejčastější chyby.)

Dávkovače, aplikátory a technické pomůcky při přípravě a dávkování dezinfekčních roztoků.
(Rozdělení – technický popis – použití – manipulace – kontrola – validace.)

• Zásady pro výběr dezinfekčního prostředku a tvorbu dezinfekčního plánu.
(Váhová kriteria – účinnost – vyhodnocení modelu – eliminace rizika chyb.)

• Základy mikrobiologie a epidemiologie v souvislosti s aplikacemi dezinfekčních
prostředků. (externí lektor – možná úprava podle aktuálních možností přednášejícího)

• Reparační přípravky a postupy ošetřování pokožky při používání dezinfekčních přípravků.
(Dezinfekce pokožky – agresivní látky – aplikace a účinnost.)

• Vypracovávání a rozbor pokynů pro BP při nakládání s chemickými látkami podle ustanovení §44a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a dalších doplňujících předpisů. (Legislativa – obsah – zpracování – schválení – chyby.)

Ošetření podlahových ploch a jejich údržba při aplikaci dezinfekčních přípravků.
(Specifikace ploch – vosky, polymery – prostředí – dezinfekce – systém.)

• MRSA a související dekontaminační postupy.
(externí lektor – možná úprava podle aktuálních možností přednášejícího)

• Dezinfekce v kuchyních a potravinářských provozech.
(Specifikace prostředí – zásady – výběr přípravků – bezpečnost práce.)

• Dezinfekce textilu a prádelen ve zdravotnických zařízeních.
(Kontaminace textilu – pracovní prostředí – postupy – bezpečnost práce.)

Dezinfekční plány ve zdravotnických zařízeních a jejich standardizace.
(Provozní řády – aplikace DP – specifikace pracoviště – hlavní zásady.)

Doplňující:

VALINOR® – systémy profesionální dezinfekce a hygieny.
(Historie – princip komplexního přístupu – přípravky a metodika – dezinfekční plány.)

• VALINOR® – systémy profesionální dezinfekce a hygieny, vzdělávání a informace pro optimální výběr dodavatele specializovaného sortimentu.
(Popis běžného stavu – výběrová a poptávková řízení – specifikace služeb – stanovení kriterií a optimalizace sortimentu pro konkrétní aplikace.)

Odborná přednáška na základě požadavků v oblasti hygieny a dezinfekce připravená pro konkrétního zájemce. Zajistíme odpovídajícího specialistu z oblasti hygieny a epidemiologie, případně zajistíme další odborníky.