Aplikační a informační systémy

Aplikační systém Valinor

je základním a prvním dokonale osvědčeným výstupem systému Valinor poskytujícím komplexní řešení problematiky v oblasti dezinfekční chemie a její aplikace ve  zdravotnických zařízeních. (Od r.1993.) Vytváříme dezinfekční plány pro požadované aplikace, provádíme konzultační a informační činnost na základě potřeb pracoviště a  pracovníků.

 

Informační systém Valinor

plynule navazuje na aplikační systém a rozšiřuje služby o vedení a správu informačních databází v poptávkou vymezených zájmových oblastech zahrnutých do systémů Valinor. (Od r. 1995.)

 

Školení a kurzy systémů Valinor

tematicky zahrnují problematiku související s aplikačními postupy, bezpečností práce, vzděláváním podle potřeb odběratelů a další. (Od r. 2001.) Provádíme   školení bezpečnosti práce při manipulaci s výrobky obsahujícími nebezpečné látky (tj. dezinfekční a související přípravky). provádíme tzv. “kreditní” školení, kurzy,   semináře pro zdravotnické pracovníky v rámci podpory celoživotního vzdělávání a řadu jiných souvisejících odborných školení.

 

Dodávky zařízení pracovišť Valinor

firma Valinor dodává dávkovače dezinfekčních a mycích přípravků a úklidové stroje pro aplikace dezinfekční a čistící chemie.

 

Servisní služby Valinor

v návaznosti na provozní řády a aplikace dezinfekční a čistící chemie provádíme instalace a servis dávkovacích zařízení dezinfekčních a jiných přípravků, dále kompletní hygienické vybavení pracovišť aplikátory, dávkovači a zásobníky spotřebního materiálu.

 

Sportovní a rekondiční programy Valinor

v souvislosti s komplexní nabídkou služeb je zpracovávána část pro aktivní odpočinek osob pracujících s jednotlivými částmi systémů Valinor nebo pro ostatní  zájemce. Provádíme školící a výukovou činnost v souvislosti s rekondičním pobytem v řadě lázeňských a rekreačních lokalit.